320.001 ACQUARAGIA (терпентин)

Особено подходящ за разреждане на синтетични продукти (защитни грундове против ръжда, емайллакове, грундове), добре се нанася с четка, течен, лъскава повърхност и покритие но продукта.


Опаковки в литри 25 - 5 - 1 - 0,500


300.001 SOLCAS 100 ®

Особено подходящ за разреждане на синтетични продукти ( защитни грундове против ръжда, емайллакове, грундове ), намалява времето за съхнене.


Опаковки в литри 1


330.001 DILUENTE INODORO (разредител без мирис)

Особено подходящ за разреждане на синтетични продукти, подобрява нанасянето с четка, течен, лъскава повърхност и покритие на продукта, ограничен до минимум мирис, типичен за органичните разтвори по време на нанасяне и съхнене.


Опаковки в литри 25 - 5 - 1 - 0,500


310.010 DILUENTE 910 (Разредител 910)

Специален разредител особено подходящ за разреждане на синтетични емайллакове, разработени с бързосъхнещи смоли.


Опаковки в литри 25 - 5 - 1 - 0,500


850.001 DILUENTE NITRO 525 (Лаков разредител 525)

Нитро разредител създаден за максимална съвместимост за разреждане на продукти CASATI, които изискват такъв тип разредител ( например: бързо съхнещи продукти, хлориран каучук, нитроцелулозен кит за дърво...).


Опаковки в литри 25 - 5 - 1 - 0,500


420.001 DILUENTE PER SPARTITRAFFICO (разредител за пътна боя)

Разредител за пътна боя, създаден за продукти, базирани на разтвори, предназначени за пътна маркировка.Формулата е разработена така, че да намалява времето за съхнене и да предотвратява прекомерно проникване в боядисваната повърхност, както и избиване на битумни субстанции, които могат да павредят боядисания участък.


Опаковки в литри 25 - 5 - 1

 

Designed by Valentin Deskov © 2009